NVO DUOMENŲ BAZĖ
Organizacijos 0
Nariai 0
Savanoriai 0
Darbuotojai 0
Pajamos 0 LT
Paraiškos 0
Išvalyti
NVO narės
≈ Įrašų nėra

Duomenų bazės prototipas sukurtas įgyvendinant projektą „Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (NOVIBEST)“ pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Projekto vykdytojas – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. Projektą įgyvendino Estina