NVO DUOMENŲ BAZĖ
Organizacijos 1
Nariai 0
Savanoriai 0
Darbuotojai 1
Pajamos 25000 LT
Paraiškos 0
Išvalyti
NVO narės

Duomenų bazės prototipas sukurtas įgyvendinant projektą „Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (NOVIBEST)“ pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Projekto vykdytojas – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. Projektą įgyvendino Estina